Nicasius Heeze.

Voor de achtste maal in het bestaan van de in 2006 opgerichte Liederentafel ‘Teutenkoor’ Bergeijk werd op zondagmiddag 21 oktober 2018 een Meezingmiddag gehouden in het Cultureel Centrum ‘De Buitengaander’ te Westerhoven. Het uit 75 leden bestaande koor o.l.v. dirigent Frans Bullens bood het talrijk opgekomen publiek opnieuw een prachtige middag. Een extra stimulans voor de aanwezigheid van zovelen was het optreden tijdens de pauze door de alom bekende tonpraoter Berry Knapen, ditmaal met een act als wasmachineverkoper en -reparateur. Persoonlijk vond ik het minstens leuk om (met een van ere-lid Ann Van der Sande geleende zeemanspet) weer te mogen optreden als solist met het lied ‘Ketelbinkie’. De twee bovenste foto’s zijn van mijn hand; de twee onderste zijn gemaakt door onze ‘hoffotograaf’ Peter Leijten.